Psycho - emotionele klachten

Acupunctuur en kruidengeneeskunde kunnen helpen bij de volgende klachten:

 • angst, trauma of fobie (vliegangst, faalangst, bindingsangst, sociale fobie,..)

 • dwangneurose, OCD (Obsessief Compulsieve Stoornis), dwanggedachten, piekeren

 • hooggevoeligheid

 • zelfbeeld: gebrek aan zelfkennis of zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld

 • burn-out en andere stress-gerelateerde klachten

 • verlies en rouw

 • depressie, postnatale depressie

 • innerlijke onrust en prikkelbaarheid

 • vastzitten in ‘wat als ik dit, wat als ik dat,…’

 • identiteitscrisis, zware uitdagingen (verhuis, veranderen van job, scheiding…)

 • psychosomatische klachten

 • onverwerkte emoties, trauma’s

 • slaapstoornissen, nachtmerries, insomnia

 • psychosomatische klachten

Psycho-emotionele klachten kunnen naast een klassieke, medische behandeling (anti-depressiva, kalmeermiddelen, slaapmedicatie, angstremmers…) ook op een holistische, natuurlijke manier behandeld worden. Acupunctuur heeft het grote voordeel helemaal geen neveneffecten te veroorzaken. Vaak kunnen beide behandelingsmethoden elkaar aanvullen en dus gelijktijdig toegepast worden. Bij ernstige klachten kan het zelfs wenselijk zijn eerst een gespecialiseerde arts/psychiater te consulteren.

Ons bewustzijn (Shen) is bepalend voor de gezondheid van ons lichaam. Het is evident dat aanhoudende, weerkerende of hevige emoties kunnen leiden tot gezondheidsproblemen.
Angst, verdriet, schuldgevoelens, haat, wrok etc. veroorzaken een gevoel van afscheuren, vereenzamen, verkrampen, verstijven, ineenkrimpen… tegengesteld aan het natuurlijke, levenwekkende, warme, uitstralende en verbindende effect van het gevoel van liefde dat aan de basis ligt van leven en gezondheid.

Als acupuncturist maak ik aan de hand van eenvoudige specifieke pols-en buikdiagnose een onderscheid tussen ‘excessieve’ emotionele toestanden (externe stress) en meer interne ‘deficiënties’ die het gevolg zijn van verzwakking van bepaalde aspecten van de Shen, van onze diepe overtuigingen. Deze laatsten kunnen aangeboren of verworven zijn.

“Spoken” of Gui (spreek uit:”gkwei”) zijn dwangmatige gedragspatronen die ontstaan uit niet verwerkte emoties of traumatische ervaringen. Praktisch iedereen loopt met kleine of grotere “spoken” rond: eenieder heeft wel eens wat meegemaakt dat een diepe indruk naliet wat oorzaak kan zijn van het ontsporen van een of andere lichamelijke of psychische functie. Een “spook” kan echter ook stilaan, heel ongemerkt, ontstaan. Gebrek aan ouderlijke affectieve warmte of affectieve chantage van ouders, dwingende culturele of religieuze overtuigingen bijvoorbeeld, kunnen – soms op verraderlijke wijze – het natuurlijke bewustzijn (Shen) slopen en ombuigen tot verstoorde diepe overtuigingen, welke ontstaan geven aan afwijkende karaktertrekken zoals depressiviteit, minderwaardigheidsgevoel, jaloersheid, afgunst, achterdocht, faalangst, agressiviteit etc. die de diepere oorzaak van ziekte kunnen zijn.

In bedreigende situaties kan een automatische reactie een noodzakelijke zelfbescherming zijn: het vechten voor zijn leven, het wegspringen voor een toesnellende auto, maar ook het wissen, vergeten van ondraaglijke gebeurtenissen (wat bijvoorbeeld voorkomt bij kindermishandeling of incest). De pijnlijke ervaring (fysieke en/of emotionele pijn) wordt in de oorspronkelijke noodsituatie weinig of niet ‘verwerkt’ en geklasseerd in het bewuste geheugen, maar blijft als een momentopname geprint in het onderbewuste. Later kan dan een nieuwe stresssituatie (onbewust als ‘analoog’ ervaren aan de oorspronkelijke stress) dit cliché terug activeren en dezelfde reflexmatige reactie uitlokken.
Dit reactiepatroon, dat oorspronkelijk misschien noodzakelijk en gepast was, is het nu meestal niet meer, het wordt een overreactie. Indien het cliché permanent ingeschakeld is, dan wordt deze emotionele lading een Gui, een “Spook”, dat continu klaar staat om bepaalde dwangmatige gedragingen of psychosomatische klachten op te dringen. Dit is te vergelijken met het Post-Traumatisch Stress Syndroom.

Uit folder ‘Acupunctuur bij Psycho emotionele klachten’ – ICZO (Bruno Braeckman)

Foto Matt Sclarandis - Unsplash

Burn-out

Spijsverteringsklachten

Zwangerschapsklachten

Gynaecologische klachten

Menopauze

Vrouwelijke onvruchtbaarheid

Mannelijke onvruchtbaarheid

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x