Burn-out

Wat is een burn-out?

Burn-out betekent letterlijk “opgebrand zijn”, door alle reserves zijn gegaan, geen energie meer hebben. Burn-out wordt voorafgegaan door een lange periode van overbelasting door de combinatie van frustraties, stressfactoren en te hard werken. Het gevolg van de chronische overbelasting is dat men steeds meer moeite heeft om goed te kunnen functioneren. Om dit functioneren op peil te houden, moet men steeds harder werken. Hierdoor neemt de belasting geleidelijk toe en ontstaat er een neerwaartse spiraal.

Hoe ontstaat een burn-out?

Een burn-out ontstaat meestal in werksituaties door een chronische emotionele en lichamelijke overbelasting. Men wordt zwaarder belast dan men aankan. Deze overbelasting kan zowel kwalitatief (het werk wordt als te moeilijk ervaren) als kwantitatief (het werk wordt als te veel ervaren) zijn. Ook speelt bij het ontstaan van een burn-out het karakter van een persoon mee.

Men kan denken aan de volgende karaktereigenschappen:

  • moeite met nee zeggen

  • alles (te) goed willen doen

  • graag gewaardeerd willen worden

  • meer willen doen dan men kan

  • e.d.m.

Welke verschijnselen doen zich voor bij een burn-out?

Het belangrijkste verschijnsel is vermoeidheid gecombineerd met moeite met (in te) slapen. Mensen met een burn-out vertonen een negatieve en cynische houding en hebben een negatief zelfbeeld. Hiernaast kunnen de volgende klachten ontstaan: spierpijn, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, prikkelbaarheid, somberheid, moeilijk kunnen ontspannen, verhoogde arousal (op scherp staan), rusteloosheid en allerlei nerveuze tics. Ook kunnen er maag-en darmproblemen komen, versnelde hartslag of ademhaling, hyperventilatie, menstruatie-en potentiestoornissen, verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterolgehalte en huidaandoeningen zoals eczeem.

Welke behandelingen zijn mogelijk bij burn-out?
In de eerste plaats is het belangrijk uit de neerwaartse spiraal te komen door bij te gaan
tanken, op adem te komen, de rust te krijgen die men nodig heeft, het energieverlies aan te vullen. Vervolgens is het belangrijk te onderzoeken – vaak met hulp van mentale begeleiders – welke situatie op het werk verantwoordelijk is voor het ontstaan van deze neerwaartse spiraal en
hoe ermee omgegaan kan worden, opdat ze zou opgelost kunnen worden en het energielek als het ware gedicht gaat worden.

Wat kan acupunctuur doen bij burn-outklachten?

De belangrijkste klacht bij mensen met een burn-out is de grote vermoeidheid, de leegte aan energie. Hierin kan acupunctuur ondersteunen. De acupuncturist prikt bepaalde punten aan die ervoor gaan zorgen dat het lichaam weer beter gaat functioneren, en daardoor weer effectiever werkt in de aanmaak van energie.
Acupunctuur helpt de energievoorraden weer aan te vullen. Als men meer energie krijgt, gaan alle fysiologische processen in het lichaam weer beter werken, waardoor de symptomen die horen bij ‘arousel’ (het op scherp staan) kunnen gaan afnemen. Hierbij bedoelen we symptomen zoals:
slapeloosheid, verhoogde bloeddruk, hartkloppingen, te gespannen spieren enz.) De patiënt kan zich meer ontspannen en daardoor weer meer ontspannen naar zijn situatie kijken, en gaan onderzoeken hoe hij in deze neerwaartse spiraal terecht gekomen is.

Acupunctuur werkt ook goed bij pijnklachten.

Volgens de visie van de Traditionele Chinese Geneeswijzen (TCG) ontstaan pijnklachten door het niet goed stromen van energie (Qi) en Bloed (Xue). Als iemand te weinig energie heeft, kan deze energie ook niet goed stromen. Denk maar aan een beekje waar water doorstroomt: als hierin te weinig water stroomt, komen er allerlei plaatsen waar het water in plasjes blijft liggen. Het water stagneert.
Bij energie in ons lichaam is dit hetzelfde. Door het herstellen van deze stagnatie, bevordert acupunctuur het stromen van energie en bloed en verdwijnt de pijn.

Psycho - emotionele klachten

Spijsverteringsklachten

Zwangerschapsklachten

Gynaecologische klachten

Menopauze

Vrouwelijke onvruchtbaarheid

Mannelijke onvruchtbaarheid

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x