Gynaecologische klachten

Behoor jij ook tot de groep van vrouwen die elke maand last heeft van stemmingswisselingen, overprikkelbaarheid, down zijn, eetbuien, hoofdpijn, borstspanning of slapeloosheid?

Of heb je meer last van pijnlijke maandstonden of een onregelmatige cyclus, te hevig of langdurig bloedverlies?
Je kan deze klachten behandelen zonder toediening van hormonen met behulp van acupunctuur en Chinese Geneeskunde.

Menstruele stoornissen

Hieronder vallen eigenlijk alle onregelmatigheden in verband met de menstruele cyclus. Het kan gaan om een onregelmatige cyclus, maandstonden die te vroeg of juist altijd te laat doorkomen, bloedingen tussen twee cycli of vroegtijdige menopauze. De onregelmatigheid kan ook de bloeding zélf betreffen zoals een te langdurig of een overmatig bloedverlies.

Overmatige bloeding kan organisch van oorsprong zijn of functioneel. Organisch betekent dat er ergens een afwijking bestaat ter hoogte van de baarmoeder of eileiders, zoals bij myoma’s, (vleesboom), poliepen of kwaadaardige tumoren van de baarmoeder. Wanneer gynaecologisch onderzoek heeft aangetoond dat er geen organisch letsel aanwezig is, dan komt de Chinese Geneeskunde zeker in aanmerking om de stoornis te behandelen. En tenslotte worden ook pijnlijke maandstonden (dysmenorrea) tot de menstruele stoornissen gerekend. De pijn kan optreden voor, tijdens of na de maandstonden en kan zowel ter hoogte van de onderrug als ter hoogte van de lage buikstreek voorkomen. Sommige vrouwen hebben ook een vage last mid-cyclisch, op het ogenblik van de eisprong.

Ook hier moeten organische afwijkingen zoals endometriose uitgesloten worden. In dit laatste geval is behandeling met Chinese Geneeskunde nog steeds mogelijk, maar zal de behandelingsduur langer zijn.

Premenstrueel syndroom (PMS)

PMS is een term die de emotionele en fysische symptomen dekt die zich voordoen in een periode van twee dagen tot 14 dagen voor de maandstonden en soms duren tot tijdens of tot juist na de maandstonden. Hiertoe behoren: depressie, overprikkelbaarheid en kwaadheid, makkelijk wenen en emotioneel labieler zijn, opzetting van de buik, constipatie of diarree, hoofdpijn, huiduitslag en acne, borstspanning of –pijn, en slapeloosheid. De klachten kunnen variëren van matig tot heel intens en hinderlijk.

Westerse Geneeskunde en menstruele klachten

Westerse Geneeskunde beschrijft het mechanisme van de menstruele stoornissen in termen van hormonen, prostaglandines en neurotransmitters. Alhoewel deze biochemische beschrijving correct is, heeft de Westerse Geneeskunde weinig te bieden om de functionele menstruele klachten te
behandelen, tenzij eventueel met hormonale preparaten.

Chinese Geneeskunde en menstruele klachten

Een normale cyclus komt tot stand door een gebalanceerde wisselwerking van verschillende orgaansystemen, een normale doorstroming van Energie en Bloed in de meridianen, en een evenwicht tussen Yin en Yang in het lichaam. Merk op dat de term Bloed in de Chinese Geneeskunde méér dekt dan de puur fysiologische substantie die we kennen vanuit de Westerse Geneeskunde.

Een teveel aan Yang kan leiden tot overvloedige en vroegtijdige maandstonden; een teveel aan Yin zal een verlengde cyclusduur tot gevolg hebben. Een tekort aan energie of een begrip gekend als Bloedhitte kan een vervroegde bloeding geven. Een blokkage van Energie daarentegen kan verantwoordelijk zijn voor pijnlijke maandstonden.

De bedoeling van de behandeling is de onevenwichten te herstellen, de blokkages op te heffen om de Energie vrij te doen stromen, de tekorten aan te vullen of het teveel te reduceren. Wanneer alle systemen (Energie, Bloed, Yin en Yang) geharmoniseerd zijn, zal dit resulteren in een vernieuwde evenwichtige toestand van gezondheid en harmonie.

De bedoeling van de Chinese Geneeskunde is dus niet in de eerste plaats de klachten te onderdrukken, maar de onderliggende oorzaak te elimineren zodat de symptomen vanzelf verdwijnen.
De behandeling bestaat uit het aanprikken van welbepaalde punten (acupunctuurpunten), gelegen op de energiebanen.


Duur van de behandeling

Vaak concentreren de acupunctuur-behandelingen zich rond één bepaald moment van de cyclus, bijvoorbeeld de tweede helft. Voor de meeste klachten zal de behandeling gedurende minstens drie opeenvolgende cycli worden uitgevoerd, alhoewel er al een verbetering kan optreden na de eerste maand.

Wat zijn de te verwachten resultaten?

Het premenstrueel syndroom, de pijnlijke maandstonden, vroege of late cyclus of langdurige bloedingen reageren snel op de behandeling. Overvloedige maandstonden of onregelmatige cycli vragen meestal méér dan 3 cycli vooraleer een volledige harmonisering bereikt is.

Best bespreek je je klachten met je acupuncturist, die jouw symptomen dan in de juiste patronen zal plaatsen en je de details over de duur van de behandeling en de prognose zal kunnen geven.

Psycho - emotionele klachten

Burn-out

Spijsverteringsklachten

Zwangerschapsklachten

Menopauze

Vrouwelijke onvruchtbaarheid

Mannelijke onvruchtbaarheid

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x