Achtergrondinfo

Wat is acupunctuur?

Acupunctuur is meer dan wat naalden gebruiken om pijn te bestrijden, zoals we vaak denken in het Westen. Het is een volledig gezondheidsprotocol met de intentie om alle yin en yang energiestromen in het lichaam uit te balanceren. Al van bij het ontstaan ervan in China meer dan 2500 jaar geleden wordt acupunctuur traditioneel gebruikt om ziekte te voorkomen en te behandelen, maar ook om de algemene gezondheid te verbeteren. Er worden inderdaad zeer fijne naalden geplaatst, op specifieke plaatsen waar de energie-of chi flow doorheen het lichaam kan beïnvloed worden. Soms zal de acupuncturist ook extra warmte (zie moxibustion) of elektrische stimulatie gebruiken (zie elektro-acupunctuur).

Hoe werkt acupunctuur?
Klinische studies hebben tot nu toe de effecten van acupunctuur goed kunnen documenteren, maar ze hebben ze nog niet volledig kunnen verklaren. Modern biomedisch onderzoek heeft wel vastgesteld dat acupunctuur punten elektrisch en anatomisch verschillend zijn van andere lichaamszones. Ze zijn georganiseerd volgens een systeem van meridianen, lijnen op het lichaam. Door deze specifieke punten via acupunctuur te stimuleren gaat men het zenuwstelsel activeren om biochemische substanties zoals endorfines en immuunsysteem cellen aan te maken op specifieke plaatsen in het lichaam. Bovendien hebben studies aangetoond dat acupunctuur de biochemie van onze hersenen beïnvloedt door neurotransmitters en neurohormonen aan te maken. De delen van ons centraal zenuwstelsel die verantwoordelijk zijn voor zintuigprikkeling en onwillekeurige lichaamsfuncties reageren hierop door bvb. bloeddruk, bloedcirculatie en lichaamstemperatuur aan te passen.

Welke klachten kan acupunctuur behandelen?

Hier vind je een opsomming van de meest voorkomende klachten waar acupunctuur bij kan helpen (link).

Acupunctuur stelt zich niet tot doel het enkele symptoom te behandelen, maar wel de volledige persoon. Het is een holistische benadering die evenwicht wenst te herstellen tussen de fysische, emotionele en spirituele dimensies van het individu. Daarom is acupunctuur het meest zinvol als een preventieve geneeskunde.

Toch kan acupunctuur ook zeer goed curatief gebruikt worden om fysiologische aandoeningen te genezen, aangezien het effect heeft op ons hormonaal systeem, immuunsysteem en centraal zenuwstelsel. Daarom kan acupunctuur een zeer breed gamma van gezondheidsklachten behandelen, zoals spijsverteringsproblemen, gynaecologische klachten, aandoeningen van het bewegingsapparaat, allergieën en migraines, om er maar een paar op te noemen. Acupunctuur kan ook de omgang met stress verbeteren alsook psychologische klachten zoals angstaanvallen of depressie.

Chronische pijn zoals nekpijn, “frozen shoulder”, maagpijn-of krampen en kniegewrichtspijn worden hier in het Westen vaak met ontstekingsremmers en koude kompressen behandeld, maar het effect is niet merkwaardig en vaak ook maar tijdelijk. Ontstekingsremmers hebben negatieve bijwerkingen voor de maag en koude kompressen kunnen dermatitis veroorzaken. Dit is een zwakte van de Westerse geneeskunde. Acupunctuur is daarom te verkiezen in dit soort aandoeningen.
Het is ook doeltreffend voor klachten zoals hoge bloeddruk, slapeloosheid, stress, burn-out, diarree, maagklachten en gevolgen van herseninfarcten.

Acupunctuur helpt om het immuunsysteem te activeren en de aanmaak van anti-stress hormonen zoals oxytocine te stimuleren. Het wordt ook vaak gebruikt als een ondersteuning bij palliatieve zorg voor kankerpatiënten om pijnstillend te werken en misselijkheid te verhelpen.

Wu Wei – De Paradox

Het begrip Wu Wei (spreek uit als “oe-wee”) betekent letterlijk ‘niet proberen’ of ‘niet doen’, maar het heeft niets te maken met suffe inactiviteit. Het verwijst naar de dynamische, moeiteloze en niet-zelfbewuste geestestoestand van iemand die optimaal actief en effectief is. Mensen die “in Wu Wei zijn”, hebben de doorgaans vertaald als ‘deugd’, ‘kracht’ of ‘charismatische kracht’. De is een stralen dat anderen kunnen waarnemen, en het fungeert als uiterlijk signaal dat men in Wu Wei is.

Hoe kunnen we Wu Wei worden?
Wu Wei is een echte paradox. Het is moeilijk om je best te doen om niet je best te doen. Je geest doelbewust inzetten om zichzelf het zwijgen op te leggen, is op zichzelf al paradoxaal. Dat betekent dat er geen eenvoudig antwoord is op uw vraag. Alle vroege Chinese denkers dachten dat ze een manier wisten om Wu Wei te worden, maar geen van hen had een oplossing die altijd, in elke situatie, werkt. Wu Wei gaat over volledig aanwezig zijn, en opgaan in wat je ook aan het doen bent, of met wie je ook bent. Met dat idee realiseren we ons sneller wanneer we iets forceren, of wanneer we iets te ver doorvoeren.

Waarom is Wu Wei zo belangrijk in de wereld van nu?
Onze samenleving is erg gericht op je best doen en inzet. Ons wordt geleerd dat om je doelen te bereiken, je beter je best moet doen. Als je tegen een probleem aanloopt, moet je harder werken. Ik zie deze instelling terug bij mijn studenten. Wanneer zij worstelen met een schrijfopdracht, is hun oplossing de hele nacht door te werken en uren achtereen achter een computerscherm te zitten. Dat zou prima zijn als het zou werken. Maar vaak, wanneer je al lang je best doet om iets voor elkaar te krijgen, moet je het eigenlijk even loslaten.

Het is belangrijk dat je je onderbewustzijn zijn gang laat gaan. Een van de taken van je onderbewustzijn is dingen met elkaar te verbinden en je helpen patronen te zien. We gaan vaak aan het onderbewustzijn voorbij, en wanneer we dat doen, nemen we slechte beslissingen. Dikwijls hoef je alleen maar even te stoppen, een goede nachtrust te pakken en zo meer ruimte te geven aan het onderbewustzijn. Als jij ruimte creëert voor het onderbewustzijn om tegen je te praten, dan zal deze zijn bevindingen met je delen. Ik heb dit vaak meegemaakt.

Illustraties van het begrip Wu Wei:

Als je niets verstoort, blijft alles in orde.
“Wei Wu Wei” oftewel handelen zonder te handelen, zonder te forceren. Soepel, moeiteloos mee gaan met de stroom. Wu Wei, zonder actie, zonder inspanning, zonder verzet.

Wu Wei, non ado (Engels), is een kernbegrip in het Taoïsme.
Toch is het Taoïsme geen filosofie van luieren.
Het gaat om leven vanuit een open bewustzijn.
In flow zijn. Deelnemen aan wat er is, de natuur.

Wu Wei kun je niet proberen, want dat is al een streven.
Proberen te ontspannen is al een inspanning.

Zwervend bewegen temidden van de Tao.
Dan gebeurt alles en handel je spontaan.
Je hoeft er niet trots op te zijn.
Zaad rijpt voor het ontkiemt.
Gras groeit, een vogel vliegt.
Alles gebeurt in een natuurlijke volgorde.
Alles krijgt vanzelf de natuurlijke ruimte.
Je vrije wil volgen, de weg van de Tao.
Leven en werken zonder strijd, zonder weerstand.

Op je gemak zijn en toch zorgvuldig te werk gaan.
Onbaatzuchtig handelen, zomaar, verbonden met de Tao.
Wu Wei, spontaan aanwezig zijn, zonder te streven.
Zonder gerichte begeerte, zonder ambitie 
want hiermee sluit je ook mogelijkheden uit.

Bronnen:     www.tekensvanleven.nl     www.theoptimist.nl

Wabi Sabi – Niets is Perfect

“Niets is eeuwig - Niets is af - Niets is perfect”
– The Art of Impermanence –

Ons leven moet betekenis hebben en als we niet perfect zijn, doen we iets verkeerd, toch?

Het is typisch Westers om overal maar betekenis aan te willen toekennen. Om over zaken na te denken, vragen te stellen, uit te willen leggen – er beter van te willen worden, onszelf te verbeteren, het gevoel te hebben dat we belangrijk zijn, dat we wat doen met ons leven. We willen iets betekenen, onze talenten ontplooien en het beste eruit halen…

Het begrip Wabi Sabi is van Japanse oorspong en vult zingeving helemaal anders in.
Wabi staat voor ruimte; Sabi staat voor tijd.

Wabi Sabi is geen vaste eigenschap, het is een achterliggende levenshouding. Het staat voor soberheid en eenvoud, van de essentie van dingen, maar ook voor een manier van leven.

Dat je jezelf kunt aanvaarden met al je eigenaardigheden, je onzekerheden en karakterfoutjes. Het maakt je ook mild tegenover anderen.

Meer weten? lees dit artikel in Happinez.

Yin & Yang – De Tegenpolen

Yin en Yang zijn algemene termen die in het Oosten worden gebruikt om de tegenpolen te omschrijven van éénzelfde natuurlijk fenomeen. Hoewel ze in duidelijke oppositie tegenover elkaar bestaan, zijn ze ook van elkaar afhankelijk en de één omhelst de ander. In feite betekenen ze samen zowel eenheid als oppositie, hetgeen op zich ook een Yin/Yang gegeven is.

Yin en Yang komen in de natuur voor als elkaars tegenpolen zoals hemel en aarde, dag en nacht, water en vuur, helderheid en donker enz. en ook als twee verschillende aspecten van eenzelfde fenomeen, zoals qi en bloed, yang meridianen en yin meridianen in het lichaam.

De oorspronkelijke betekenis van Yin en Yang is gelinkt aan het licht: de zonnige kant en de schaduwkant van bvb. een berg. Daarbij is de zonnige kant Yang en de schaduwzijde is Yin. Later is de betekenis uitgebreid naar alle soorten tegenstellingen, zoals koud versus warm weer, opwaartse versus neerdalende richtingen, links versus rechts, binnen versus buiten…

Bij acupunctuur worden deze begrippen praktisch toegepast in een gezondheidsleer.

Shen Nung die aan de oorsprong lag van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) stelde dat door elk levend lichaam een fundamentele levensenergie stroomt die hij Qi noemde (uitgesproken als “Chi”). Deze Qi omhelst alle essentiële levensactiviteiten, of die nu spiritueel, emotioneel, mentaal of fysiek van aard zijn.

Volgens de TCG is iemands gezondheid afhankelijk van de stromingen van Qi in zijn lichaam, volgens de universele natuurlijke principes van Yin en Yang. Wanneer een Qi-flow verstoord is, onvoldoende of te sterk is of niet meer in evenwicht, dan zijn Yin en Yang uit balans hetgeen aan de oorzaak ligt van ziekteverschijnselen. Qi stroomt via specifieke meridianen die twee aan twee gepaard zijn aan beide zijden van het lichaam. Ze vertegenwoordigen de energie van onze verschillende vitale organen.

De punten die door acupunctuur worden geprikt met zeer fijne naalden zijn specifieke plaatsen waar de meridianen meer aan de oppervlakte komen en dus bereikbaar zijn voor externe stimulatie. Ook manuele acupressuur, moxibustion en cupping worden op deze punten toegepast om de harmonie en communicatie in de verschillende meridianen te herstellen, de Qi-flow te garanderen en het gehele Yin-Yang evenwicht te bereiken.

In China wordt TCG al duizenden jaren met succes toegepast. De reputatie van een Chinese dokter werd van oudsher gemaakt door zijn kunde om ziekte bij zijn patiënten te voorkomen. Als één van hen ziek werd was zijn reputatie geschaad.  In het Westen kunnen we het gebruik van acupunctuur enkele honderden jaren terug traceren, maar het is vooral sinds de tweede helft van de twintigste eeuw dat het zich wijd begon te verspreiden in West-Europa, Amerika en Canada.

De (moderne) medische wereld is het niet eensluidend eens over TCG en heeft moeite om wetenschappelijk te bewijzen hoe acupunctuur precies werkt. Net zoals Yin en Yang soms onvatbare begrippen kunnen zijn omdat ze tegelijkertijd oneindig, tegenovergesteld en alles omvattend zijn.

Hier vind je een opsomming van de meest voorkomende klachten waar acupunctuur bij kan helpen (link).

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x